RO / EN
Case noi: Sanse noi
prin meserii vechi în Delta Dunării
Training
Construcție
Evenimente
Galerie
 

Parteneri

Proiectul este realizat de Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciile Corecționale din Regiunea de Sud din Norvegia, Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și Asociația RomanoButiQ, și este implementat pe grindul Tătatru, în parteneriat cu Penitenciarul Tulcea - secțiile Chilia și Tătaru. 

 

Administrația Națională a Penitenciarelor

Administraţia Naţională a Penitenciarelor este un serviciu public ce contribuie la apărarea ordinii publice şi a siguranţei naţionale, prin asigurarea pazei, escortării, supravegherii, aplicarea regimului de detenţie, având un rol social deosebit determinat de funcţiile sale punitiv-educative şi de reinserţie socială a persoanelor private de libertate.

Acest rol devine vizibil în context social, în special în momentul producerii unor evenimente negative, fapt ce pune accentul pe importanţa modului în care, la nivelul sistemului, se organizează şi coordonează activităţile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate, asigurarea pazei, escortării şi supravegherii condamnaţilor.

 

Kriminalomsorgen-Region Sør (Serviciile Corecţionale din Regiunea de Sud, Norvegia)

Penitenciarul Bastøy, aflat în subordinea Serviciilor Corecționale Norvegiene din Regiunea de Sud, este situat la 70 km de capitala Oslo, pe insula omonimă, și este primul penitenciar din lume care funcționează pe principii ecologice și pe conceptul de “ecologie umană”. La Bastøy, deținuții sunt selectați din întreg sistemul penitenciar norvegian, indiferent de tipul de pedeapsă pe care o execută, locuiesc în case obișnuite și consumă ceea ce ei înșiși produc în fermele ecologice din penitenciar. Principiile care stau la baza funcționării penitenciar sunt cele ale unei comunități terapeutice care are rolul de a responsabiliza deținuți, de a îi ajuta în dezvoltarea de relații bazate pe o bună comunicare și respect faţă de colegi și mediu. Bastøy este unul dintre penitenciarele norvegiene cu cele mai mici costuri de întreținere și cea mai redusă rată a recidivei din întregul sistem penitenciar norvegian.

 

Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23

A fost înființată în 2010 de către Ivan Patzaichin și alți parteneri rezidenți în Delta Dunării și în București, cu scopul de a sprijini o mișcare de promovare a proiectelor de dezvoltare locală și a turismului ecologic. Preluând numele satului natal al lui Ivan Patzaichin, Asociaţia își asumă misiunea de a întoarce Deltei şi locuitorilor săi atenţia de care au nevoie pentru a-şi păstra tradiţiile şi a menţine naturaleţea locului. Activitățile Asociației beneficiază de reputația multiplului campion Ivan Patzaichin, care se implică activ în strategia asociației și în activitatea curentă, de zi cu zi, asigurând astfel notorietatea și girul de moralitate.

Înfiinţată cu scopul de a proteja biodivesitatea culturală şi naturală a zonelor cu ape din România, Asociaţia inițiază programe de antreprenoriat social concepute să susţină cu know how şi investiţii zonele subdezvoltate din Delta Dunării şi parcurile naturale din ţară.

Proiectele dezvoltate de Asociația “Ivan Patzaichin - Mila 23” au o puternică componentă educativă, promovând și explicând concepte moderne (ecoturism, turism cultural, pescaturism, turism de aventură, turism sportiv, turism responsabil, turism lent) care pot activa avantajele competitive ale României: capitalul natural, autenticitatea, diversitatea peisajelor și biodiversitatea, varietatea formelor de relief, elemente specifice de cultură (tradiții, gastronomie etc.)

Asociaţia aplică următoarele principii ale dezvoltării durabile:

  • protejarea mediului şi a valorii de linişte naturală;
  • conservarea resurselor de mediu, a biodiversităţii şi utilizarea raţională a rezervelor naturale;
  • susţinerea creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă.

 

Obiectivele Asociaţiei sunt:

  • să încurajeze o experienţă activă în aer liber prin derularea de proiecte şi programe de ecoturism, în special în zona Deltei Dunării;
  • să încurajeze inovaţia în programe pentru creşterea calităţii vieţii în comunităţi din zone protejate şi să identifice oportunităţi de dezvoltare a acestora;
  • să protejeze, să promoveze şi să susţină dezvoltarea patrimoniului natural, istoric, arheologic şi multicultural al României.

 

Rowmania  este brandul Asociaţiei Ivan Patzaichin – Mila 23, o mișcare sub care se realizează programe de dezvoltare durabilă în zonele naturale protejate, produse de turism și ecoturism, proiecte de antreprenoriat social şi campanii de popularizare a vâslitului. Mişcarea s-a lansat în aprilie 2011, când Ivan Patzaichin a prezentat publicului o barcă al cărui design este unic – canotca, un nou tip de ambarcațiune, realizată prin combinarea caracteristicilor canoei de concurs și a lotcii tradiționale pescărești din Deltă. De la aceste două bărci și-a luat numele: can-oe și l-otca.

Sub umbrela Rowmania au fost organizate evenimente pentru turiştii din ţară şi străinătate, în România și alte țări europene (edițiile anuale ale RowmaniaFEST – Festivalul Internațional al Bărcilor cu Vâsle organizat la Tulcea, seria de evenimente „Descoperă Rowmania” ce au loc în București și alte orașe din România, proiectul transnațional “Danube Connection” derulat în 2012 în Austria, Ungaria și Slovacia), cu activităţi ce susţin locuitorii şi tradiţiile din Delta Dunării şi de promovare a unei Românii naturale şi dezinvolte, admirată, pe îndelete, din barcă.

 

Asociația ,,Romano ButiQ”

A fost inființată pe 18 aprilie 2011 cu scopul promovării nondiscriminarii prin desfășurarea unor activități culturale și educative. Asociația s-a înființat din nevoia de a prezenta realist comunitatea roma și de a crea spațiul în care oamenii să descopere experimental valoarea pe care membrii acestei comunități o aduc în societate, dincolo de stereotipul negativ sau de paradigma de victimă.

Obiectivul principal al constituirii Asociatiei „Romano ButiQ” este de a studia, cultiva, dezvolta și promova, în tara și în străinătate, moștenirea culturală și artistică a comunităților vulnerabile, multiculturale și etnice/interetnice, în special a comunității romilor din România, precum și a persoanelor aflate în situații de risc de discriminare sau excludere socială.

Asociația organizează evenimente cultural-artistice și civice cu scopul sensibilizarii opiniei publice cu privire la nondiscriminarea pe criterii etnice. Acestea sunt concerte de muzică, promovarea meșteșugarilor romilor și a produselor acestora, activități de teatru cu copii din cartiere izolate precum și activități de lobby și advocacy.

Asociația Romano ButiQ este înregistrată ca operator de baze de date cu numarul 27780 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.

Membrii fondatori ai Asociației au experiență relevantă în desfășurarea unor campanii naționale de combatere a discriminării minorității rome și de îmbunătățire a imaginii acestora, cum ar fi campania S.P.E.R – cea mai mare campanie dezvoltată de guvernul român pentru combaterea prejudecăților împotriva romilor. În funcție de proiectele în curs și de gradul de încărcare, asociația operează cu un personal de până la 20 de persoane, în majoritate voluntari.

Penitenciarul Tulcea - secțiile Chilia și Tătaru 

Proiectul se derulează pe teritoriul secțiilor Chilia și Tătaru ale Penitenciarul Tulcea, acolo unde au loc cursurile de calificare și construcția propriu-zisă a caselor ecologice. Pentru a asigura îndeplinirea indicatorilor proiectului, în special cei legați de grupul țintă vulnerabil, Penitenciarul Tulcea asigură transferul deţinuților de la alte penitenciare din România.

  Link-uri  
raportează iregularități